Raport TELEINFO 500

Jedyne na rynku tak obszerne opracowanie prezentujące liderów polskiego rynku ICT – 500 największych firm, przedstawicielstw i grup IT w Polsce. Raport od lat stanowi najbardziej wiarygodne i najpełniejsze źródło informacji na temat rynku ICT, mające realny wpływ na procesy decyzyjne inicjujące ważne projekty i inwestycje IT.