Raport TELEINFO 100

Publikacja przedstawia stan informatyzacji polskiej gospodarki, której towarzyszy rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje.