Raporty TELEINFO

Marka TELEINFO jest obecna na polskim rynku wydawniczym od 1995 r.  Od 1997 r.  ukazują się oparte na szczegółowych badaniach rynku ICT następujące Raporty TELEINFO:

 

T100Raport TELEINFO 100
Publikacja przedstawia stan informatyzacji polskiej gospodarki, której towarzyszy rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje.

 

 

T500

Raport TELEINFO 500
Jedyne na rynku tak obszerne opracowanie prezentujące liderów polskiego rynku ICT – 500 największych firm, przedstawicielstw i grup IT w Polsce. Raport od lat stanowi najbardziej wiarygodne i najpełniejsze źródło informacji na temat rynku ICT, mające realny wpływ na procesy decyzyjne inicjujące ważne projekty i inwestycje IT.

 

T1000

Raport TELEINFO 1000
Almanach Polskiego Rynku Teleinformatycznego, czyli największe zestawienie firm działających w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zawierające szczegółowe i aktualne informacje o około tysiącu firm z branży ICT, działających na polskim rynku.

 

RT

Raporty TELEINFO
Publikacje szczegółowo opisujące dany segment rynku teleinformatycznego lub stan informatyzacji wybranej branży polskiej gospodarki.