Megaustawa telekomunikacyjna gotowa do uchwalenia

telcoKomisje Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Infrastruktury skierowały do uchwalenia przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju  usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawę).

Nowe przepisy powinny obowiązywać od 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Znowelizowane przepisy mają przyczynic się do usunięcia najważniejszych barier administracyjnych i prawnych w procesie inżynieryjno-budowlanym blokującym rozwój sieci szerokopasmowych. Umożliwią też przyspieszenie i obniżenie kosztów realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych. Zapewnią wdrożenie przepisów dyrektywy w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Umożliwią wykonanie zaleceń wynikających z raportu NIK – Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii.

Megaustawa przewiduje m.in.  utworzenie odrębnego Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji (PIT), prowadzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zadaniem PIT będzie udzielanie m.in. informacji dotyczących procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych i istniejącej infrastrukturze technicznej. Dostęp do tych informacji będzie za pośrednictwem strony internetowej, a ich gromadzenie nastąpi w bazie danych w systemie teleinformatycznym. Udostępnianie danych z PIT będzie nieodpłatne.