Projekt ustawy o emisjach elektromagnetycznych

electromagneticWedług zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji 1 czerwca br. rozpoczną się prace nad założeniami do projektu ustawy o zdrowiu mieszkańców, jaka ma powstać w związku z rozwojem łączności bezprzewodowej.

Do końca lipca powinien powstać projekt założeń do ustawy dedykowanej polom elektromagnetycznym (PEM). Do końca sierpnia przeprowadzone zostaną konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe tak, by jesienią projekt mógł trafić pod obrady rządu, a następnie parlamentu.

Równolegle toczyć się będą prace nad przygotowaniem pierwszego polskiego raportu na temat wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie.