Media przyszłości

Rozwiązania Big Data oraz Artificial Intelligence (AI) to narzędzia niezbędne w mediach przyszłości - uważają prelegenci konferencji "Media przyszłości", zorganizowanej przez PAP. Podczas debaty "Media przyszłości – szanse i zagrożenia" dyskutowano również na temat, jaką rolę odgrywają współczesne media, jaki wpływ na istotę mediów mają nowe technologie, Big Data oraz sztuczna ...
Czytaj więcej

Głupota w mediach

Nie ma chyba wątpliwości, że głupota w mediach jest obecna. Czym jest? Kiedy i gdzie się pojawia? Jak bardzo intensywnie? Jakie są jej przejawy? Kto i co ją tworzy? Gatunki, formaty, dziennikarze, portale, filmy, audycje, paralelizm polityczny czy pojedyncze wypowiedzi? A może jakieś słowa, zdania, zachowania, sytuacje, mimika lub gesty? Czy to dziennikarze są tak głupi, czy ra...
Czytaj więcej

O czasopiśmie

Prawo Nowych Mediów to naukowy kwartalnik prawny nowych mediów, IT i telekomunikacji. Piszemy o najbardziej aktualnych problemach na styku nowych mediów, teleinformatyki i prawa, w szczególności o najnowszych regulacjach prawnych w tym obszarze. Chcemy być przewodnikiem po zawiłych zapisach prawa przez publikowanie tekstów, wyjaśniających najważniejsze wątpliwości interpretacyj...
Czytaj więcej

Megaustawa telekomunikacyjna gotowa do uchwalenia

Komisje Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Infrastruktury skierowały do uchwalenia przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju  usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawę). Nowe przepisy powinny obowiązywać od 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach. Znowelizowane przep...
Czytaj więcej

Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej

„Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej.  Znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów” – pod takim hasłem odbyła się 26 kwietnia 2016 r. konferencja zorganizowana przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Celem konferencji było zdefiniowanie obszarów, w jakich prawo własności intelektu...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o emisjach elektromagnetycznych

Według zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji 1 czerwca br. rozpoczną się prace nad założeniami do projektu ustawy o zdrowiu mieszkańców, jaka ma powstać w związku z rozwojem łączności bezprzewodowej. Do końca lipca powinien powstać projekt założeń do ustawy dedykowanej polom elektromagnetycznym (PEM). Do końca sierpnia przeprowadzone zostaną konsultacje publiczne i uzgodnienia ...
Czytaj więcej

Telefony na kartę trzeba będzie rejestrować

MSWiA zamierza w ramach tzw. ustawy antyterrorystycznej wprowadzić obowiązek rejestracji danych osobowych użytkowników kart SIM w ofertach telekomunikacyjnych na kartę (pre-paid). Zgodnie z projektem ustawy, jeśli sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy (planowany termin to 1 czerwca) operator nie będzie w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika karty pre-paid, nie będzi...
Czytaj więcej