Przygotowanie tekstu

Prosimy o przysyłanie tekstów w formacie *rtf, *doc lub *docx. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (do 18 000 znaków ze spacjami); czcionka – Times New Roman 12 p., interlinia – 1,5 wiersza. Materiały graficzne – rysunki, wykresy, tabele itp. – należy je zamieścić w tekście we właściwym miejscu. Do tekstu artykułu należy dołączyć krótki biogram, a...
Czytaj więcej

Mailing behawioralny to przyszłość

Nie klika się. Nie trafia do skrzynki. Nie dociera do tego odbiorcy, do którego powinien. Nikogo nie interesuje. Trafia do spamu. Wywołuje poirytowanie. To mailing masowy. Alternatywa? Mailing behawioralny. Droga maili wysyłanych masowo nie jest usłana różami. Mimo niskich wskaźników otwieralności i konwersji, wielu reklamodawców nadal decyduje się nią kroczyć i wysyła wiad...
Czytaj więcej

Megaustawa telekomunikacyjna gotowa do uchwalenia

Komisje Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Infrastruktury skierowały do uchwalenia przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju  usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawę). Nowe przepisy powinny obowiązywać od 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach. Znowelizowane przep...
Czytaj więcej

Własność intelektualna w gospodarce cyfrowej

„Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej.  Znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów” – pod takim hasłem odbyła się 26 kwietnia 2016 r. konferencja zorganizowana przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Celem konferencji było zdefiniowanie obszarów, w jakich prawo własności intelektu...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o emisjach elektromagnetycznych

Według zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji 1 czerwca br. rozpoczną się prace nad założeniami do projektu ustawy o zdrowiu mieszkańców, jaka ma powstać w związku z rozwojem łączności bezprzewodowej. Do końca lipca powinien powstać projekt założeń do ustawy dedykowanej polom elektromagnetycznym (PEM). Do końca sierpnia przeprowadzone zostaną konsultacje publiczne i uzgodnienia ...
Czytaj więcej

Telefony na kartę trzeba będzie rejestrować

MSWiA zamierza w ramach tzw. ustawy antyterrorystycznej wprowadzić obowiązek rejestracji danych osobowych użytkowników kart SIM w ofertach telekomunikacyjnych na kartę (pre-paid). Zgodnie z projektem ustawy, jeśli sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy (planowany termin to 1 czerwca) operator nie będzie w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika karty pre-paid, nie będzi...
Czytaj więcej