Audytor jakości dziennikarstwa – antidotum na bylejakość mediów?

Audytor byłby kimś, kto bierze udział w pracach zarządu, ale nie decyduje bezpośrednio, jest jego niezależnym składnikiem, nie członkiem. Bezcennym ekspertem, korzystającym z nadzwyczajnych uprawnień, jakie daje mu właściciel i rada nadzorcza. On nie przeszkadza, lecz wyłącznie pomaga. A jego zatrudnienie nie kosztuje więcej niż w przypadku członka rady nadzorczej lub zarządu, ...
Czytaj więcej

Media przyszłości

Rozwiązania Big Data oraz Artificial Intelligence (AI) to narzędzia niezbędne w mediach przyszłości - uważają prelegenci konferencji "Media przyszłości", zorganizowanej przez PAP. Podczas debaty "Media przyszłości – szanse i zagrożenia" dyskutowano również na temat, jaką rolę odgrywają współczesne media, jaki wpływ na istotę mediów mają nowe technologie, Big Data oraz sztuczna ...
Czytaj więcej

Głupota w mediach

Nie ma chyba wątpliwości, że głupota w mediach jest obecna. Czym jest? Kiedy i gdzie się pojawia? Jak bardzo intensywnie? Jakie są jej przejawy? Kto i co ją tworzy? Gatunki, formaty, dziennikarze, portale, filmy, audycje, paralelizm polityczny czy pojedyncze wypowiedzi? A może jakieś słowa, zdania, zachowania, sytuacje, mimika lub gesty? Czy to dziennikarze są tak głupi, czy ra...
Czytaj więcej

Zasady publikowania

Artykuły (wyłącznie w formatach *doc, *docx lub *rtf) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji:  redakcja@prawonowychmediow.pl Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz skrócenia artykułów, niespełniających wymogów. Artykuły nadesłane recenzowane są anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów. Przysłanie przez Autora artykułu do ...
Czytaj więcej

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania tekstów są zgodne z zaleceniami opisanymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych. 1. Redakcja do oceny każdego artykułu powołuje dwóch niezal...
Czytaj więcej

Ochrona przed „ghostwriting”

Redakcja kwartalnika naukowego Prawo Nowych Mediów dba o wysoki poziom merytoryczny i stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship". "Ghostwriting" jest zjawiskiem polegającym na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy równi...
Czytaj więcej

O czasopiśmie

Prawo Nowych Mediów to naukowy kwartalnik prawny nowych mediów, IT i telekomunikacji. Piszemy o najbardziej aktualnych problemach na styku nowych mediów, teleinformatyki i prawa, w szczególności o najnowszych regulacjach prawnych w tym obszarze. Chcemy być przewodnikiem po zawiłych zapisach prawa przez publikowanie tekstów, wyjaśniających najważniejsze wątpliwości interpretacyj...
Czytaj więcej