Debaty

Towarzysząca wybranym Raportom TELEINFO dyskusja redakcyjna z udziałem dostawców i użytkowników technologii teleinformatycznych, poruszająca aktualne i najważniejsze problemy szerokopojętej branży ICT. Relacja z Forum Ekspertów jest publikowana na łamach Raportów TELEINFO.

FE