Szkice

      1. Intro 2. Powrót/Return 3. Sentymenty/Sentiments 4. Obrazy nieskończoności/Images of infinity 5. Nowa era/New era 6. Ren/Rhine 7. Święta Góra/Holy Mountain 8. Chopin's Prelude in C minor Op. 28 No. 20 9. Outro
Czytaj dalej