Zarządzanie skoncentrowane na procesach przynosi profity

BPM
Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z wdrożenia zarządzania procesowego, polscy menadżerowie wymieniają podniesienie jakości oferowanych produktów i usług oraz zwiększenie wydajności i szybkości działania przedsiębiorstw. Jednocześnie wszystkie firmy, które zdecydowały się na taki model zarządzania, wskazują na osiągnięcie większej sprawności biznesowej i wzrost gene...
Czytaj dalej